Is je kind geboren in 2015? Schrijf het in!

 

Alle ouders van een kind dat in 2015 geboren is, kunnen hun spruit binnenkort inschrijven in een school in Menen. Stel de inschrijving niet uit. Ook kinderen van andere geboortejaren kunnen dan ingeschreven worden.

Wanneer inschrijven?

Van 1 tot en met 14 februari 2017 krijgen broers en zussen van leerlingen van de school voorrang om in te schrijven. Dit geldt ook voor kinderen van personeelsleden van de school. De inschrijving kan niet geweigerd worden. Er is tijdens deze inschrijvingsperiode plaats voor elk kind van deze voorrangsgroepen. In elke school. En voor elk geboortejaar of leerjaar.

Van 6 tot en met 19 maart 2017 kunnen alle kinderen worden ingeschreven. Het kan gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode één contingent van een geboortejaar of een leerjaar tijdelijk volzet is. In dat geval krijg je vanaf 20 maart van de school te horen dat de inschrijving definitief is of dat ze geweigerd wordt. Het kan ook gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode alle plaatsen van een geboortejaar of leerjaar zijn ingenomen. Na de inschrijving ontvang je dan eenweigeringsdocument en kom je op een wachtlijst terecht (zie ook rubriek 'Vrije plaatsen').

Vanaf 18 april 2017 starten de vrije inschrijvingen voor alle kinderen die nog steeds niet zijn ingeschreven in een basisschool in Menen. Stel de inschrijving van je kind dan echt niet langer uit!

Lees ook dit:

  • Deze regeling geldt voor alle basisscholen in Menen, zowel voor hetkleuteronderwijs als voor het lager onderwijs.
  • Voor de start van de eerste inschrijvingsperiode wordt op deze website decapaciteit van elke school, en elk geboortejaar of leerjaar meegedeeld.
  • Voor de start van de tweede en derde inschrijvingsperiode vind je hoeveelvrije plaatsen elke school op dat moment heeft.
  • Je kan je kind inschrijven tijdens de openingsuren van de school of op afspraak. Opgelet! Een afspraak om in te schrijven, betekent niet dat je voorrang krijgt. Een afspraak biedt geen garantie dat er op het ogenblik van de inschrijving nog plaats is. De inschrijving heeft pas plaats als de leerlingenfiche door de ouder is ondertekend.
  • Neem voor de inschrijving de Kids-ID  of ISI+-kaart van je kind mee.
  • Heb je dit schooljaar of vorig schooljaar een schooltoelage ontvangen? Neem de brief mee die je ontving van het ministerie.
  • Meer informatie over inschrijven in een school vind je op de websites www.inschrijvingsrecht.be en www.onderwijskiezer.be.